Vítajte na stránke meteo Giraltovce!
Stránka vznikla 12. júna 2014 za účelom šírenia informácií a dokumentácie počasia v okolí mesta Giraltovce. Slúži aj ako projekt umožňujúci prehĺbenie vedomostí v oblasti meteorológie a nadobudnutia praxe tvorením predpovedí a výstrah, rozborov poveternostných situácii a poskytovaním informácii o aktuálnom dianí, ktoré nájdete na našej facebookovej stránke. Príspevky sú vydávané z neoficiálneho (amatérskeho) zdroja a majú len informatívny charakter. predovšetkým výstrahy sú vydávané len za účelom informovania širokej verejnosti o potenciálnom výskyte nebezpečných javov a nemali by slúžiť ako podnet pre oficiálne inštitúcie (napr. záchranné zložky) na vykonanie bezpečnostných opatrení.
Január 2017
Január 2017 bol v Giraltovciach teplotne výrazne podpriemerný a z hľadiska množstva zrážok podpriemerný. S mesačnou priemernou teplotou vzduchu len -6.8 °C sa jednalo o jeden z najchladnejších Januárov za niekoľko desaťročí. Zaznamenali sme 25 dní s celodenným mrazom a 1 arktický deň. Prevažovalo anticyklonálne počasie a veľmi často sa vyskytovali silné mrazy. Až v 12 dňoch teplota klesla nižšie ako -15 °C.
Začiatkom prvej dekády pokračovalo inverzné počasie s teplotami pod bodom mrazu, ktoré ale hneď o niekoľko dní prerušil frontálny systém súvisiaci s pomerne hlbokou oblasťou nízkeho tlaku nad Baltom. Do našej oblasti začal prúdiť teplý a vlhký vzduch z juhu. Teploty 4.1. vystúpili nad 0 °C a vyskytli sa aj slabé snehové zrážky. Táto oblasť nízkeho tlaku vzduchu sa presunula ďalej nad východnú časť kontinentu zatiaľ čo nad západnou zmohutnela tlaková výš, ktorá sa premostila s vysokým tlakom nad Sibírou. Medzi týmito tlakovými útvarmi k nám prenikla od severovýchodu studená arktická vzduchová hmota. V suchom a studenom kontinentálnom vzduchu sa nad naše územie prudko rozšíril vysoký tlak. Behom menej ako 48 hodín došlo k vzostupu tlaku o 30 hPa a výraznému zosilneniu vetra. Nasledovali 2 najchladnejšie dni tohto mesiaca. 7.1. dosiahla teplota vzduchu v maxime len -12.1 °C, čím bolo splnené kritérium pre arktický deň. Priemerná denná teplota dosiahla v tento deň hodnotu -17 °C, čo je najnižšia denná priemerná teplota za tento mesiac. Na nasledujúci deň v priebehu noci panovali mimoriadne vhodné podmienky na výrazný pokles teploty vzduchu, ktorá nakoniec dosiahla nadránom najnižšiu hodnotu -23.8 °C.
Mrazivé počasie panovalo aj na prelome druhej dekády, kedy teplotné minimá dosiahli 10.1. hodnotu -19.9 °C a 11.1. rovných -20 °C. Druhá Januárová dekáda bola výnimočná predovšetkým zrážkami. Takmer všetky Januárové zrážky totiž spadli 13/14.1., kedy sme pri prechode zvlneného studeného frontu zaznamenali vysoké snehové úhrny -  až 21 cm / 24 hodín, čo predstavovalo vo vodnom obsahu 18 mm zrážok. Snehová pokrývka v ten deň dosiahla rekordných 36 cm. Záver druhej dekády bol znovu vo vysokom tlaku. V noci teploty pri jasnej oblohe klesali výrazne pod bod mrazu. 19.1. poklesla teplota vzduchu na -18.2 °C a 20.1. len na -21.3 °C.
Tretia dekáda začala relatívne teplo. Teploty boli pomerne ustálené a 24-26.1. dokonca vystúpili nad 0 °C. Oteplenie ale bolo len prechodné a od 26.1. až do konca mesiaca teploty v nočných hodinách znovu klesali výrazne nadol. 26-31.1. sa minimá pohybovali v rozpätí -15 °C až -20 °C a denné priemery len okolo -10 °C. Tretia Januárová dekáda tak nakoniec skončila ako veľmi studená.

Najvyššia teplota: 3 °C   14.01.2017  13:27
Najnižšia teplota: -23.8 °C     08.01.2017  4:34
Priemerná teplota (1min): -7 °C           
Priemerná teplota: -6.8 °C           
Najvyššia priemerná teplota: 0.0 °C   04.01.2017
Najnižšia priemerná teplota: -17 °C   07.01.2017

Najvyššia teplota rosného bodu: 0.5 °C    14.01.2017  11:02
Najnižšia teplota rosného bodu: -31.3 °C  08.01.2017  4:35
Priemerná teplota rosného bodu (5min): -12 °C

Najvyššia vlhkosť vzduchu: 91.0%  14.01.2017
Najnižšia vlhkosť vzduchu: 25%  26.01.2017  16:11
Priemerná vlhkosť vzduchu: 68.1%           
Najvyššia priemerná vlhkosť vzduchu: 87.4% 14.01.2017
Najnižšia priemerná vlhkosť vzduchu: 42.1% 07.01.2017

Počet arktických dní: 1
Počet dní s celodenným mrazom: 25
Počet dní s mrazom: 31
Počet letných dní: 0
Počet tropických dní: 0
Počet tropických nocí: 0

Počet búrkových dní: 0
Počet dní s hmlou: 5
Slnečné dni:
6
Počet dní s jasnou oblohou: 2
Počet dní so zamračenou oblohou: 14

Najvyšší tlak vzduchu: 1037.6 hPa    19.01.2017  9:49
Najnižší tlak vzduchu: 994.3 hPa      14.01.2017  5:47
Priemerný tlak vzduchu: 1023.6 hPa           


Najvyššia rýchlosť vetra (náraz): 10.2 m/s 6.01.2017  13:59
Najvyššia rýchlosť vetra:  6 m/s                  6.01.2017  14:03
Priemerná rýchlosť vetra: 1.2 m/s        
Najvyššia priemerná rýchlosť vetra: 2.7 m/s   04.01.2017
Najnižšia priemerná rýchlosť vetra: 0.1 m/s   14.01.2017
Prevládajúci smer vetra: SZ      
 

Najvyššia intenzita zrážok: 7.2 mm/h  13.01.2017
Najvyšší denný úhrn: 18 mm               13.01.2017
Najvyšší denný snehový úhrn: 21 cm  13.01.2017
Najvyššia výška snehovej pokrývky:
36 cm 14.01.2017
Celkové množstvo zrážok:
23.9 mm           



Počet dní s merateľnými zrážkami: 6
Počet dní s nemerateľnými zrážkami: 10
Počet dní so zrážkami (celkovo): 16

Počet dní s dažďom: 0
Počet dní s krupobitím: 0
Počet dní so snežením: 16
Počet dní so snehovou pokrývku: 31